De accountant is dé adviseur en vertrouwenspersoon voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De accountant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening en accountantscontrole en adviseert bij financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branche specifieke vragen.

 

De accountant is breed opgeleid. Hij of zij heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische kwesties. De accountant heeft bovendien een permanente educatieverplichting en is dus altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen, ondermeer op het gebied van wet- en regelgeving. Met zijn of haar hulp speelt u bij uw bedrijfsvoering dus altijd in op de actualiteit.

 

De accountant moet zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Het tuchtrecht is er om de naleving van deze regels af te dwingen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat een accountant te allen tijde integer, objectief, deskundig en discreet is. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken, worden bij alle accountantskantoren kwaliteitstoetsingen uitgevoerd. Flexfinancials streeft ernaar om deze kwaliteit te waarborgen. Het lidmaatschap van de NBA is daar onderdeel van.