Het naleven van de gedrags- en beroepsregels is eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

 

De AA-Accountant moet zich houden aan gedrags- en beroepsregels. Cliënten moeten er immers op kunnen vertrouwen dat een AA-Accountant integer, objectief, deskundig en discreet is. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken, voert de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants bij alle accountantskantoren periodiek kwaliteitstoetsingen uit.

 

Basisprincipes

Wij verlenen onze professionele diensten rekening houdend met de volgende basisprincipes :

- integriteit

- objectiviteit en onafhankelijkheid

- deskundigheid en zorgvuldigheid

- geheimhouding en

- professioneel gedrag

 

De reputatie die wij aan onze dienstverlening ontlenen dienen wij hoog te houden. Deze goede reputatie is van grote waarde, even waardevol als onze medewerkers en onze cliënten.